• Jan van der Heijdenstraat 170 - 1221 EM - Hilversum
 • 0622002193
Inloggen / Aanmelden

Waterpolo nieuws

coronavirus

KNZB WEDSTRIJD- EN VERENIGING CORONA PROTOCOL

Sportief belang is ondergeschikt aan onze gezondheid. En zeker de gezondheid van anderen. Ook de continuïteit van het mogen zwemmen en de doorgang van de competitie is belangrijker dan de sportieve resultaten van een individu of een individueel team. Leef daarnaar en neem de verantwoordelijkheid in het belang van onze sport en hou je aan onderstaande en de algemene Corona RIVM regels en adviezen!

Toeschouwers bij de waterpolowedstrijden in zwembad De Lieberg (update: 28-09-2020)

 • De wedstrijden mogen de komende 3 weken niet bezocht worden door het thuispubliek als van de bezoekende vereniging. gezien de nieuwe Corona maatregelen van de overheid per 28-09-2020.
 • Maximaal 7 chauffeurs per team van de bezoekende vereniging van jeugdleden tot 17 jaar vallen onder teambegeleiding en mogen naar binnen in ons gemeentelijk zwembad De Lieberg met in achtneming van de 1,5 meter-norm. Een bezoekers registratie behoord tot de mogelijkheid.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst van het zwembad en houd de 1,5 meter routing in het zwembad aan.
 • Deze maximaal 7 chauffeurs per team moeten tijdens de wedstrijd plaatsnemen, alleen zittend, op de tribunes op 1,5 meter van elkaar zolang men niet uit 1 huishouden komt. En moeten direct na afloop van de desbetreffende waterpolowedstrijd het zwembad met hun kinderen weer verlaten en mogen niet in het zwembad blijven om te kijken na de daarop volgende waterpolo wedstrijd.
 • Ons Robben Clubhuis is de komende 3 weken gesloten.
 • Het bovenstaande is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en sporters (tot einde van hun wedstrijd);
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Vermijd drukte, houd het gezellig en verantwoord voor iedereen.

Algemene regels voor de waterpolospelers

Als het coronavirus is geconstateerd bij een sporter, begeleiding uit een waterpoloteam of official, dan blijf je thuis. Als je corona gerelateerde klachten hebt, blijf je thuis. In geval van sporten, waar je traint met anderen en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen:

 • Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan traint hij niet, speelt hij niet en dient hij te worden getest;
 • Als een sporter positief wordt getest op het virus: gaat hij/zij in quarantaine;
 • het hele team waarmee wordt gesport (c.q. trainingsselectie) wordt getest op aangeven van medici/GGD;
 • Of het hele team gaat gedurende 10 dagen in quarantaine: als ze op een afstand van minder dan 1,5m zijn geweest van de sporter gedurende 10 minuten of langer, tenzij zij op een grotere afstand dan 1,5m zijn geweest en geen symptomen hebben.
 • Als er twee of meer sporters of begeleiding van hetzelfde team positief testen op corona, dan moet het gehele team in Quarantaine gedurende 10 dagen. Geen wedstrijden en geen trainingen. De sporters van het team moeten zich laten testen op aangeven van de medici en GGD.
 • Aanvullende richtlijnen voor terugkomst van vakantie in het buitenland uit een oranje gebied, dan is het dringende advies om bij terugkomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan.

De regels voor de waterpolospelers bij de wedstrijden

 • Bij binnenkomst in het zwembad handen desinfecteren en uitkleden in de wisselcabines op de begane vloer van het zwembad.
 • Het na de wedstrijd omkleden moet plaatsvinden in de groepskleedkamers in de kelder met inachtneming van de 1,5 meter regels voor personen vanaf 18 jaar en ouder.
 • Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact in het water toegestaan voor alle leeftijden;
 • Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen voor personen 18 jaar en ouder en tot volwassenen.
 • Voor op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm aangehouden en staan daarom de stoelen 1,5 meter uitelkaar.
 • Bij de spelersbank staan minimaal 2 emmers beschikbaar (gevuld met chloorwater uit het zwembad) om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank/stoelen.
 • Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de sporter meetelt als publiek en de 1,5 meter-norm moet aanhouden, tenzij de sporter direct de locatie verlaat.
 • Het uitvoeren van een wissel vindt plaatst met inachtneming van 1,5 meter-norm. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
 • Hou 1,5 meter afstand tussen jou en de scheidsrechter en de juryleden.
 • Na de wedstrijd geen handen schudden; houd hierbij de 1,5 meter-norm in acht.
 • Het bewust overtreden van de richtlijnen. Zoals binnen de 1.5m norm in de richting van de scheidsrechters, juryleden wordt gezien als wangedrag (het opzettelijk of door schuld toebrengen van lichamelijk letsel) en zal als zodanig behandeld worden middels een directe rode kaart.

Trainers/Coaches

 • Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening.
 • De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meter-norm t.o.v. de spelersbank.
 • De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn volgens de 1,5 meter-norm t.o.v. elkaar, coach en spelersbank.
 • De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6 meter gebied zijn aan de kant van deze coach. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een Time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de 1,5 meter-norm.
 • De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter bescherming van de scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van het bad).
 • Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen door de begeleiding en sporters.
 • Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

Jurytafel

 • Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. De jurytafel is zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de 2 en/of 3 juryleden zittend gewaarborgd is.
 • De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen worden bij wisseling van officials gedesinfecteerd.