• Jan van der Heijdenstraat 170 - 1221 EM - Hilversum
 • 0622002193
Inloggen / Aanmelden

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon van HZC De Robben

Een vertrouwenspersoon is er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag binnen de (activiteiten) van de vereniging zoals:

 • Agressie en geweld
 • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten.
 • Pesten
 • Discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures intern of bij de KNZB.
 • Het desgewenst begeleiden, als het lid de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of zwemlesinstructeur, trainer, coach of ander lid.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. Er is een geheimhoudingsplicht. Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt.

Vertrouwenspersoon van HZC De Robben is Carmen Boerboom en met haar kan je contact opnemen via: carmenboerboom@live.nl