• Jan van der Heijdenstraat 170 - 1221 EM - Hilversum
  • 0622002193
Inloggen / Aanmelden

Privacy verklaring

AVG Privacyverklaring & Disclaimer

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

VERZENDING VAN UW GEGEVENS GEBEURT VEILIG
Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en 'https'.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Wanneer u zich aanmeldt voor de verenigingsactiviteiten/diensten van HZC De Robben, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het interne lidmaatschap/ klantbeheersysteem van HZC De Robben, de KNZB, Zwemscore (alleen voor onze ABC zwemlesleden) en gebruikt om onze verenigingsactiviteiten/diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door HZC De Robben worden gebruikt om u te informeren over onze verenigingsactiviteiten/diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door HZC De Robben,de KNZB en Zwemscore (alleen voor onze ABC zwemlesleden) . Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst/lidmaatschap tussen u en HZC De Robben.

UW AKKOORD
Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.

OPSLAG VAN UW GEGEVENS
Zolang er een overeenkomst/lidmaatschap met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons interne lidmaatschap/ klantbeheersysteem van HZC De Robben, de KNZB en Zwemscore (alleen voor onze ABC zwemlesleden) . Als een overeenkomst/lidmaatschap eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens na 12 maanden uit ons ons interne lidmaatschap/ klantbeheersysteem van HZC De Robben, de KNZB en Zwemscore (alleen voor onze ABC zwemlesleden), tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt zoals voor contracten.

INZAGE EN CORRECTIE PERSOONSGEGEVENS
Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan info@derobben.nl . Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

HEEFT U VRAGEN OF EEN KLACHT?
Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar bestuur@derobben.nl.

Identiteit van de verwerker:
Hilversumsche Zwemclub De Robben
Kamerlingh Onnesweg 45
1223 JB Hilversum
info@derobben.nl
KvK 40516616