Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\string\string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\string\string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\string\string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\filter\input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\filter\input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\filter\input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\filter\input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\filter\input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\filter\input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\filter\input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\filter\input.php on line 654
Waterpolo spelregels (verkort)

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\filter\input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\domains\de-robben.nl\wwwroot\robben2013\libraries\joomla\filter\input.php on line 654

Waterpolospelrelgels (verkort)

 

Hier volgende verkorte spelregels. De volledige spelregels kunnen bekeken worden door onderaan op deze pagina te gaan naar "Waterpoloreghlement" en daar als laatste deel vind je de spelregelhoofdstukken.

 

NB: "Mini's" (onder 11 jaar) spelen iets afwijkende (vereenvoudigde) spelregels; er spelen ook minder spelers in een ploeg en het speelveld is kleiner! Verderop hebben wij die spelregels eveneens vermeld. •Het speelveld

 

De afmetingen van het speelveld zijn maximaal 30 x 20 meter (dames 25 x 17) en minimaal 10 x 20 meter.  In onze situatie speelt alleen Heren 1 (Hoofdklasse) op een maximaal veld.  De doellijn en de middenlijn worden op de kant met witte merktekens aangegeven, de 2meter-lijn met rode merktekens, de 5meter-lijn met gele merktekens en de middenlijn met witte merktekens. Achter de doellijn, tegenover de jurytafel, bevindt zich het zogenaamde ‘terugkomvak’.

 

Waterpoloveld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•De ploegen

 

Elke ploeg bestaat uit 6 spelers en een doelverdediger. De ene ploeg draagt witte caps en de andere ploeg draagt caps van een duidelijk afwijkende kleur (meestal blauw). De doelverdedigers dragen een rode cap. Een speler mag op elk moment van de wedstrijd vervangen worden. Dat moet gebeuren in het ‘terugkomvak’. De nieuwe speler mag er pas in nadat de te vervangen speler zichtbaar boven water is in het terugkomvak. •De scheidsrechter(s)

 

De leiding van de wedstrijd is in handen van één of twee scheidsrechters. Hij geeft zijn aanwijzingen door middel van gebaren. •Spelduur

 

Een wedstrijd bestaat uit 4 speelperioden van 8, 7, 6, 5 of 4 minuten netto (afhankelijk van het team waarin je speelt). De tijd wordt gerekend vanaf het moment, dat na het opzwemmen een speler de bal raakt. Bij elk fluitsignaal wordt de klok stil gezet totdat de bal weer in het spel is gebracht. Tussen de speelperioden is er een rust van 2 minuten (bij de hoogste klassen is de 2e rust nu 5 minuten). De ploegen wisselen van speelzijde tussen de tweede en derde speelperiode.  Soms (bij competities voor zeer jonge teams en bij sommige toernooien) wordt er gespeeld met bruto speeltijd. De klok wordt dan bij een spelonderbreking niet stil gezet.

 

•Time-out

 

Sinds 1996 mag elke ploeg twee time-outs per wedstrijd gebruiken. Een time-out duurt een minuut en kan alleen worden aangevraagd als de ploeg in balbezit is. Na de time-out wordt het spel hervat d.m.v. een vrije worp op de middenlijn door de balbezittende ploeg.  Deze regel geldt alleen voor de hoogste waterpoloklassen. •Doelpunt

 

Er is een doelpunt gemaakt als de bal tussen de palen en de lat de doellijn ijn zijn geheel heeft gepasseerd. De grensrechter (indien aanwezig) steekt dan beide vlaggen omhoog. Iedereen kan met elk lichaamsdeel (behalve de gebalde vuist) een doelpunt maken. De keeper mag de middenlijn niet passeren, dus zal eventueel vanaf zijn eigen helft moeten scoren.  Na een doelpunt moeten alle spelers terug naar hun eigen helft. Het spel begint weer na het fluitsignaal van de scheidsrechter een speler van de ploeg, die het doelpunt niet heeft gemaakt de bal speelt. •Begin of herbegin

 

Bij het begin (eerste periode) of herbegin (2e, 3e en 4e periode, eventueel bij verlengingen) moeten de spelers op de doellijn “liggen”. De tussenruimte moet tenminste 1 meter bedragen, zodat er maximaal 2 spelers in het doel kunnen liggen.  Als de ploeg goed is opgesteld dan steekt de grensrechter de rode vlag omhoog. Zolang de ploeg nog niet goed ligt steekt hij de witte vlag omhoog.  Indien er geen grensrechters zijn controleren de scheidsrechters dit.  De bal wordt door de scheidsrechter na het fluitsignaal op de middenlijn gegooid op een afstand van 2 meter vanaf de zijlijn. •Doelworp

 

Als de tegenstander de bal over “jouw” doellijn gooit (niet in het doel) dan geeft de scheidsrechter een doelworp. De grensrechter steekt de witte vlag omhoog. De doelworp wordt genomen door de keeper op een willekeurige plaats binnen zijn 2meter-gebied. •Hoekworp

 

Als de keeper de bal voor het laatst raakt voordat hij 'zijn' doellijn passeert (niet in het doel) dan geeft de scheidsrechter een hoekworp (‘corner’); het is ook een hoekworp indien een verdedigende speler met opzet de bal over de doellijn werpt. De grensrechter steekt de rode vlag omhoog. De hoekworp moet zonder onnodig oponthoud van de 2-meter-lijn aan de kant waar de bal over de doellijn is gegaan, worden genomen. •Neutrale inworp/scheidsrechterbal

 

Een scheidsrechterbal wordt gegeven als:  - de scheidsrechter bij het begin/herbegin de bal duidelijk in het voordeel van één van de twee ploegen heeft ingegooid;  - beide ploegen tegelijkertijd een fout begaan;  - beide scheidsrechters fluiten voor verschillende ploegen;  - de bal een hindernis boven het water raakt of daarop blijft liggen.  De scheidsrechter werpt bij een neutrale worp de bal op het water ongeveer ter hoogte van de plaats waar het voorval zich voordeed en op zo’n manier dat de spelers van beide ploegen met gelijke kansen de bal kunnen bemachtigen. •Vrije worp

 

Deze worp wordt toegekend als de tegenstander een fout heeft gemaakt. Iedereen mag de vrije worp nemen vanaf de plaats waar de fout werd begaan. Wanneer de bal verder verwijderd is van het doel van de verdedigende ploeg dan wordt de vrije worp genomen vanaf de plaats waar de bal zich bevindt. De scheidsrechters zullen niet voor een fout fluiten indien naar hun mening deze spelonderbreking een voordeel zal opleveren voor de ploeg die de overtreding begaat en als er nog een mogelijkheid is om de bal te spelen. Dit wordt ook wel de ‘voordeelregel’ genoemd.  Een doelpunt gemaakt direct uit een vrije worp binnen het 5meter-gebied telt niet. Buiten het 5meter-gebied kun je dus wel direct (je mag niet eerst ‘dreigen’ met de bal, enz.) op het doel schieten vanuit een vrije worp. •Strafworp

 

De strafworp wordt genomen door een willekeurige speler vanaf de 5meter-lijn. Bij een strafworp mag geen enkele speler zich binnen het 5meter-gebied bevinden.  De doelverdediger stelt zich op tussen de palen op de doellijn.  De strafworpnemer moet de bal na het fluitsignaal in een ononderbroken beweging rechtstreeks naar het doel werpen. •Soorten fouten

 

Er worden drie soorten fouten onderscheiden.  Dat zijn: Gewone fouten, Uitsluitingfouten (U20, UMV en UMV/4) en Strafworpfouten.  Daarnaast is een combinatie van soorten fouten mogelijk. •Gewone fouten

 

De straf voor het maken van een gewone fout is een vrije worp voor de tegenpartij.  Gewone fouten zijn:  Opzwemmen voordat de scheidsrechter fluit.  Iemand helpen bij het begin/herbegin of op elk ander moment gedurende het spel.  Vasthouden of afzetten van stangen, doelpalen enz.  Deelnemen aan het spel terwijl je staat en/of loopt op de bodem.  De bal onderduwen als je wordt aangevallen.  De bal slaan met de vuist (geldt niet voor de keeper).  De bal over de zijlijn gooien.  De bal met twee handen spelen (geldt niet voor de keeper).  Hinderen van een tegenstander die de bal niet speelt.  Steunen en/of afzetten van een tegenstander.  Zich bevinden binnen het 2meter-gebied van de tegenpartij als de eigen partij de bal heeft. Dit geldt niet als de bal binnen het 2meter-gebied is. Dan geldt hiervoor alleen het gebied tussen de bal en de doellijn.  Het verkeerd nemen van een strafworp.  Tijd verspillen.  Langer dan 30 seconden in balbezit zijn zonder op het doel van de tegenstander te schieten.  Als de keeper over de middenlijn gaat of daar de bal raakt. •Uitsluitingfouten

 

Naast de gewone fouten bestaan er ook uitsluitingfouten. De straf is afhankelijk van de gemaakte fout. Er wordt onderscheid gemaakt in:  Uitsluiting voor 20 seconden speeltijd (U-20),  uitsluiting met vervanging door een andere speler (UMV),  uitsluiting zonder vervanging door een andere speler (UZV/4); het team speelt dus verder met een speler minder, maar mag na 4 minuten (netto tijd) een vervanger aan het spel laten deelnemen. De jury geeft die toestemming middels een gele vlag. Bovendien wordt er op moment van UZV/4 ook eenstrafworp toegekend aan de tegenpartij.  Iedere speler, die een uitsluitingfout (U-20) maakt krijgt een persoonlijke fout (een “P”) toegekend. Een speler, die 3 P’s heeft moet er uit voor de verdere duur van de wedstrijd, met vervanging door een andere speler (Uitsluiting Met Vervanging; UMV).  Een speler, die er door de scheidsrechter uit wordt gestuurd moet zonder het water te verlaten naar het ‘terugkomvak’ bij zijn eigen doellijn en mag pas weer deelnemen aan het spel:  als er 20 seconden netto speeltijd zijn verstreken (de secretaris van de jurytafel steekt de vlag op),  als er een doelpunt is gemaakt,  als zijn eigen ploeg balbezit krijgt en hij een teken van de scheidsrechter heeft ontvangen ( als het team van de uitgesloten speler een vrije worp of doelworp wordt toegekend, is het teken bij de toekenning van de worp te beschouwen als het terugkomsignaal, mits de uitgesloten speler het terugkomvak overeenkomstig de regels heeft bereikt).  Hij moet bij het terugkomen wel opletten, dat hij niet springt of afzet van de kant. De eventuele vervanger van de uitgesloten speler moet wachten tot deze speler het terugkomvak heeft bereikt. •Fouten met U20 zijn o.a

 

Het water verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter,  het (ver)hinderen van de uitvoering van een vrije worp, doelworp, hoekworp of strafworp,  het opzettelijk water spatten in ’t gezicht van een tegenstander,  het vasthouden, onderduwen of het naar zich toetrekken van een tegenstander, terwijl deze de bal niet vasthoudt,  op onjuiste wijze terugkomen in het speelveld,  het opzettelijk trappen of slaan van een tegenstander of een dreigende beweging daartoe maken •Fouten met UMV zijn o.a.

 

Wangedrag, zoals b.v. het gebruik van onbehoorlijke taal en aanhoudend foutief spel,  voordat een tegenstander een vrije worp (of hoekworp of doelworp) neemt een fout maken zoals vermeld bij ‘U-20’, het weigeren van gehoorzaamheid of gebrek aan eerbied t.o.v. de scheidsrechter,  storen bij het nemen van een strafworp,  in het speelveld komen van een ongerechtigde speler •Fouten met UZV/4 zijn o.a.

 

Grof optreden,  opzettelijk slaan/trappen met de bedoeling letsel toe te brengen,  tijdens de laatste minuut van de wedstrijd onjuist terugkomen in het speelveld (+ strafworp tegen!) •Strafworpfouten

 

Bij dit soort fouten wordt er aan de tegenpartij een strafworp toegekend.  Strafworpfouten zijn b.v.  Een fout binnen het 5meter-gebied waardoor vermoedelijk een doelpunt wordt voorkomen (o.a. de keeper drukt de bal onder water),  binnen het 5meter-gebied trappen of slaan naar een tegenstander,  als een uitgesloten speler zich opzettelijk bemoeit met het spel,  op onjuiste wijze terugkomen in het speelveld met de bedoeling een doelpunt te voorkomen,  tijdens de laatste minuut van de wedstrijd onjuist terugkomen in het speelveld

 

 


                                                                Copyright © 2013. All Rights Reserved