de robben logo                               Robben                          KNZB Federation Logo120

Afzemmen

ABC diploma

Op dit moment zijn er geen af zwemdata bekend. Vraag uw zweminstructeur naar de data!

Voor de diploma's DEF en G wordt er niet meer afgezwommen, maar wordt een diploma afgegeven

wanneer uw kind aan alle eisen voor het desbetreffende diploma heeft voldaan.